grenseland-fotoklubb.no
Månedens foto | Foto i Grenseland
Hver måned har vi en uformell konkurranse der medlemmene presenterer sitt foto innen et gitt tema. Her er temaene for 2019: