grenseland-fotoklubb.no
Landskap for Dummies | | Foto i Grenseland
Verden er tredimensjonal, og landskaper i særdeleshet er spesielt tredimensjonale. Fotografier er ikke det.