grenseland-fotoklubb.no
Vi har mye utstyr til disposisjon | Foto i Grenseland
Klubben eier en mengde lysutstyr som står til disposisjon for medlemmene