grenseland-fotoklubb.no
Stjernefoto | Foto i Grenseland
Først og fremst er det tre ting som bestemmer hvor mye lys som slippes inn i kameraet da du trykker på utløserknappen. De vil bli forklart nedenfor her