grenseland-fotoklubb.no
Hvorfor foto? | Foto i Grenseland
Jeg tenker med dette innlegget å se litt subjektivt på fotografering som aktivitet.