grenseland-fotoklubb.no
Hva befinner seg bak motivet? | Foto i Grenseland
Å se hele bildet, unngå å få med elementer både i bakgrunnen og forgrunnen som forstyrrer bildet