grendel.no
Hvorfor mennesker blir avhengige av dataspill
Det er litt rart at det er sånt et mysterium hvorfor mennesker blir avhengige av dataspill, gitt at mekanismene som forårsaker avhengigheten har vært kjent og omskrevet i mange, mange år. Det går an å beskrive hva som skjer når mennesker lærer på mange nivåer. Det er vanlig å synes at beskrivelser på neveofysiologisk nivå