gremi.net
13/2018 Entra en vigor el Decret 152/2017 sobre la classificació, la codificació i les vies de gestió dels residus de Catalunya
El passat 19 de gener de 2018, va entrar en vigor la nova codificació, classificació i vies de gestió dels residus a Catalunya, determinada en el Decret 152/2017. Es tracta d’una actualització del Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual s’aprova el Catàleg de residus de Catalunya, derivada dels canvis i avenços que s’han