gremi.net
INFORMACIÓ NÚM. 29/2016 Nou sistema d'avisos de l'AEAT. Aspectes a tenir en compte en relació a les comunicacions electròniques
Com ja els vàrem informar en la nostra informació Núm. 22/2016, el 2 d'octubre va entrar en vigor la Llei 39/2015, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, que va establir nous obligats i noves obligacions en l'ús de mitjans electrònics en les relacions amb les Administracions Públiques. És per aquest motiu que