gremi.net
INFORMACIÓ NÚM. 27/2016 Cancel·lació de l'entrada en vigor del sistema de subministrament d'informació immediata
Des de finals de l'any 2014 l'Agència Tributària treballava en el Sistema de Subministrament d'Informació Immediata (Sistema SII), pel qual determinats contribuents haurien de remetre la informació de la seva facturació en un termini màxim de 4 dies naturals des que la factura és emesa, o en el cas de factures rebudes, en