greengorga.com
PARMUALMUALON ATAU PETI MATI DALAM BUDAYA BATAK - GREEN GORGA
Peti mati dalam budaya Batak disebut dengan istilah PARMUALMUALAN atau BATANG. Parmualmualan ini akan menjadi rumah abadi almarhum di dalam Bahasa Batak dikatakan sebagai Jabu…