greatmingmilitary.blogspot.com
Qi Ji Guang's Yuan Yang Zhen (鴛鴦陣) — part 1
Basic layout of the early formation, from 'Ji Xiao Xin Shu (《紀效新書》)'. The famous Yuan Yang Zhen (鴛鴦陣), known to the West as Mandarin Duc...