gravers.net
Thajsko 2017
Ochutnávka obrázků ze zdvořilostní návštěvy v Thajsku. Bohužel jsem nenašel cloud, který by uměl fotoalba s podadresáři, takže sdílím neuspořádaně. V případě zájmu obohatím p.t. obecenstvo nějakou …