gravers.net
Hřbitov počítadel
Jsa znuděn a zhnusen počasím, vypravil jsem se do technického muzea shlédnout výstavu prehistorické výpočetní techniky (některé exponáty byly tak staré, že jsem je sám používal). Pokochejte se fotk…