grania.cz
Rybník Králův Mlýn - grania.cz
Z hlediska ochrany přírody a krajiny se jedná o zachování hydrobiologicky významného krajinného prvku s pozitivními vlivy pro zvýšení biodiverzity.