gotrangtri.vn
Vật liệu gỗ Gõ Đỏ tự nhiên.
Là loại gỗ quý và đắt tiền nhất có thể dùng để sản xuất tủ bếp, là loại gỗ quý thuộc nhóm 1. Gõ Đỏ nguồn gốc Đôn