gotrangtri.vn
Vật liệu gỗ Giáng Hương tự nhiên.
Thuộc gỗ quý nhóm 1, thịt gỗ chắc và hơi sẫm màu, gỗ có mùi hương đặc trưng rất khó nhầm lẩn. Mùi hương gỗ không gây đ