goteborgsnation.com
Utlysning av ProQurator Ekonomi HT19/VT20 - Göteborgs nation
Utlysning av Quratelspost Härmed utlyser Göteborgs nations Valberedning följande Quratelspost för HT19-VT20: ProQurator Ekonomi ”Till medlem av quratel väljas myndig medlem som ska ha varit tjänsteman i nationen minst en termin och bör ha varit inskriven i nationen minst två terminer” Klicka här för att ta del av arbetsbeskrivningen för Quratel och ProQurator Ekonomi. …