goodkid.pl
Market #1: Namysłowski, Playboy, The Mouse Outfit i rozterki Earla
Kiedyś miałem taki notatnik, w którym spisywałem wszystkie swoje płytowe zakupy. Zrobiłem to specjalnie, żeby nie przekraczać zakładanego budżetu. Tylko w 2011 roku wydałem… A zresztą, nieważ…