gomynghesondong.vn
Ý nghĩa bài vị Cửu huyền Thất tổ
Thờ cúng “Bài Vị Cửu Huyền Thất Tổ” là tỏ lòng kính trọng các bậc tiền nhân đã sinh dưỡng,dạy dỗ,là thờ cúng cái nguồn gốc tổ tiên của bản thân.