goleame.net
Nam giới mắc rối loạn cương dương có thể có con không?
Rối loạn cương dương không hề gây ảnh hưởng đến việc sinh tử của người bệnh. Bởi lẽ, nam giới không thể bị chết nếu mắc bệnh lý này. Bệnh càng không gây phiền toái gì tới sinh hoạt và chất lượng công việc. Thế nhưng, rối loạn cương dương lại có thể khiến choRead More