goleame.net
Kinh nguyệt của bạn có thể bị tác động bởi 7 yếu tố sau
Ở nữ giới, kỳ kinh nguyệt đóng vai trò quan trọng, quyết định đến sinh lý và sức khỏe sinh sản ở người phụ nữ. Thế nhưng kỳ kinh nguyệt cũng là một yếu tố “nhạy cảm” dễ dàng chịu sự tác động của nhiều yếu tố khác nhau trong cơ thể. Dưới đây làRead More