gokovai.com
Lord shiva slokas for kids
Lord Shiva Sloka NAGENDRA HAARAAYA TRILOCHANAAYA BHASMANGA RAAGAYA MAHESHWARAYA NITHYAAYA SUDDHAAYA DHIGAMBARAAYA THASMAI NA KAARAAYA NAMASHIVAYA NAMA SHIVAAYA &…