gokovai.com
Goddess Devi – Adi Month Special
Lyrics » Matha Maragatha Shyama; Mathangi Madha Shalini; Kuryath Kataksham Kalayani; Kathamba Vanavasini; Jaya Mathanga Thanaye; Jaya Neeloth Balathuthey; Jaya Sangeetha Rasikey; Jaya Leela Shugapr…