gokovai.com
Krishna Slokas : ACHUTHAM KEYSHAVAM
Sloka ACHUTHAM KEYSHAVAM RAMA NARAYANAM ‘ KRISHNA DAMODARAM VASUDEVAM HARIM SHRIDHARAM MADHAVAM GOPIKA VALLABHAM JANAKI NAYAKAM RAMACHANDRAM BHAJEY Meaning Oh ! The great imperishable Lord, …