gokosie.pl
Działaj lokalnie – nabór wniosków
Inkubator Przedsiębiorczości ze Świecia ogłasza nabór wniosków na dofinansowanie wspólnych inicjatyw mieszkańców na rzecz dobra wspólnego. W ramach programu Działaj Lokalnie 2019 można uzyskać wsparcie finansowe po zakwalifikowaniu złożonego do konkursu wniosku. Składać je mogą: Straże Pożarne, Koła Gospodyń Wiejskich, stowarzyszenia, przedszkola czy instytucje kultury. Nabór wniosków odbywa się za pomocą generatora, na stronie: http://system.dzialajlokalnie.pl/ […]