goharan.ir
حل مشکل ایمپورت دیتابیس حجیم در لوکال هاست
مشکل ایمپورت دیتابیس حجیم ، هنگام استفاده از شبیه ساز Localhost XAMPP ، اگر بخواهیم یک فایل پایگاه داده ( دیتابیس ) بزرگ را در phpmyadmin وارد ( import ) کنیم