gocnhin24h.com
Nguyễn Văn Đài và Lê Thu Hà bỏ lại đồng bọn chạy sang Đức
Cuối cùng thì Nguyễn Văn Đài – thủ lĩnh của Hội anh em dân chủ, kẻ đã đưa đồng bọn vào tù với những mức án khác nhau – cũng phắn sang Đức “chữa bệnh”, bỏ lại đồng bọn, nhẹ t…