gocnhin24h.com
Đà Nẵng quyết tâm truy tìm cán bộ tiêu cực từ lá thư của một học sinh
Trong bức thư dài 3 trang giấy, một học sinh phản ánh nhiều cán bộ quy tắc đô thị Đà Nẵng vòi vĩnh, nhận tiền của người buôn bán ở vỉa hè. Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ vừa có văn bản yêu …