go2-romania.com
Sarmizegetusa Regia (to the kings) or Sarmizegetusa Basileion was the state capital
Sarmizegetusa Regia (to the kings) or Sarmizegetusa Basileion was the state capital – capital of the Dacian state Sarmizegetusa Regia (Sarmizegetusa Basileion) was the capital of the Dacian s…