glosniewazny.pl
Survivorship bias -
Survivorship bias, zwany błędem przeżywalności lub błędem selekcji polega na nieuwzględnianiu w czasie badania obserwacji, które