glosniewazny.pl
Problem Pana i Sługi - kto tak naprawdę rządzi? -
Problem Pana i Sługi (Pryncypała i Agenta) ze względu na swój charakter jest jednym z podstawowych zagadnień nauk ekonomicznych. Problem ten występuje zawsze, gdy Pan musi przekazać Słudze prawo podejmowania decyzji lub działań w jego imieniu. Czyni to, gdyż uwarz, iż przyniesie mu to korzyści. Kto tak naprawdę rządzi