glosniewazny.pl
Kursy walutowe i ich kwotowanie na rynku międzynarodowym -
Kurs walutowy określa cenę jednej waluty wyrażonej w innej walucie. Przeważnie prezentuje się go w postaci XXX/YYY stosunku waluty kwotowanej do bazowej.