glosniewazny.pl
Elektroniczne instrumenty płatnicze - karty płatniczymi i instrumenty pieniądza elektronicznego -
Prawne uregulowania kart płatniczych Zgodnie z ustawą o usługach płatniczych karty płatnicze są to kartę uprawniającą do wypłaty gotówki lub umożliwiającą złożenie zlecenia płatniczego za pośrednictwem akceptanta lub agenta rozliczeniowego, akceptowaną przez akceptanta w celu otrzymania przez niego należnych mu … Czytaj dalej →