glosniewazny.pl
Data waluty i data spot na rynku walutowym -
Znaczenie terminów data spot i data waluty na rynkach finansowych w odniesieniu do transakcji walutowych pomiÄ™dzy kontrahentami.