glosniewazny.pl
Analiza SWOT „typowego” banku spółdzielczego -
Banki spółdzielcze nie są podmiotami jednorodnymi, dlatego analiza SWOT dla całego sektora spółdzielczego opiera się na dość znacznych uogólnieniach.