glosniewazny.pl
Analfabetyzm wtórny - plaga współczesnego społeczeństwa cyfrowego -
Wtórny analfabetyzm jest plagę rozwiniętych państw, objawia się zanikiem umiejętności: pisania, czytania, wykonywania podstawowych działań matematycznych.