glosbohatera.pl
Wizyta u mjr. Stanisława Mazura ps. Wrzos
30 kwietnia wraz z członkami GRH Wir świętowaliśmy 91. urodziny majora Stanisława Mazura ps. Wrzos. Pan Major od 1943 roku brał czynny udział w walce z Niemcami, uczestniczył m. in. 24 września w odbiciu więźniów z więzienia w Biłgoraju. W maju 1942 roku rozpoczął prace w elektrowni miejskiej. W sierpniu 1944 roku został aresztowany przez…