glosbohatera.pl
„Głos Bohatera” z Dyplomem uznania Wojewody Lubelskiego
W niedzielę 7 października 2018 r. podczas Gali Koncertowej z okazji stulecia odzyskania niepodległości przez Polskę, Wojewoda Lubelski wręczył Medale 100-lecia Odzyskania Niepodległości nadane przez prezesa Rady Ministrów lubelskim kombatantom: ppłk Marianowi Pawełczakowi, mjr Mironowi Borejszy, mjr Stanisławowi Szafrankowi, mjr Bogdanowi Walasowi, kpt. Przemysławowi Koconiowi, kpt. Aleksandrowi Kuchciewiczowi, kpt. Longinowi Rozwadowskiemu, por. Mariannie Krasnodębskiej i…