glosbohatera.pl
66 Rocznica Śmierci płk. Mariana Pilarskiego ps. „Jar” oraz kpt. Stanisława Biziora ps. „Eam”
4 marca 2018 w Radecznicy odbyły się uroczystości 66 Rocznicy Śmierci płk. Mariana Pilarskiego ps. „Jar” oraz kpt. Stanisława Biziora ps. „Eam”, włączone w obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. O godzinie 9:00, po przywitaniu gości przez prowadzącego uroczystość, został odegrany Hymn Narodowy, odczytany okolicznościowy Apel Pamięci oraz została oddana Salwa Honorowa. Następnie w krypcie…