gloriousnoise.com
John Travolta & Olivia Newton-John – This Christmas
John Travolta & Olivia Newton-John – This Christmas (Universal) The pairing is complete nostalgia. There is no other reason that John Travolta and Olivia Newton-John are together for a Ch…