globalgraf.pl
Projekt plakatu na wydarzenie • Studio grafiki i reklamy
Projekt plakatu na wydarzenie Plakat zaprojektowany na Dzień Elektromobilności w Gdyni. Promowanie poruszania się pojazdami elektrycznymi.