globalgraf.pl
Materiały na konferencję Lean IT 2017 • Studio grafiki i reklamy
Materiały na koferencję Lean IT Forum 2017. Opracowanie graficzne materiałów promujących Konferencję Lean IT, kreacja grafik na Social Media, wizytówki prelegentów, promocje, Blind Bird.