globalgraf.pl
Księga logo MW Kontrakt - opis znaku logo
Księga logo, opis budowy znaku logo, modyfikacje znaku logo, czcionka znaku, kolorystyki logo. Zgodnie z księgą logo projektuje się materiały firmowe.