globalgraf.pl
Broszury dla Urzędu Marszałkowskiego • Studio grafiki i reklamy
Broszury informacyjne dotyczące wdrażania Funduszy Europejskich przygotowane na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego. Projekty broszur, ulotek.