globalgraf.pl
6 Forum Inicjowania Rozwoju • Studio grafiki i reklamy
Forum inicjowania rozwoju, spotkanie biznesu, samorządu i organizacji pozarządowych. Materiały graficzne na wydarzenie promujące Społeczną Odpowiedzialność Biznesu: program wydarzenia, identyfikatory, plakat.