global-ukraine-news.org
Публічна дипломатія в Ірландії: інтерв’ю з Михайлом Баскіном • Global Ukraine
Автор: Марта Дьомочко,редактор Global Ukraine News Проект Global Ukraine News розвиває нову глобальну мережу для більш системної співпраці українських лідерів з усього світу. Йдеться про створення комунікативної платформи, яка допоможе розвинути нові спільні проекти. Рубрика Global Ukrainians розпо