gilitchomski.co.il
אליס בארץ המראה
זוכת פרס נובל לספרות ערערה על החלוקה הגסה של חשוב ולא חשוב ושחררה לעולם סיפורים אישיים ומדויקים. הרהורים על ההיסטוריה הפרטית של הלב לפני כמה שנים נסעתי עם מישהו לזיכרון יעקב. הספר של אליס מונרו, "יותר מדי אושר", בדיוק ראה אז אור בעברית, התקשיתי להיפרד ממנו והבאתי אותו איתי. בצהריים