giaxaydung.com.vn
Ra mắt phần mềm Quản lý chất lượng công trình QLCL GXD 9.0 - Công ty Giá Xây Dựng
Buổi hội thảo chuyên môn giới thiệu giải pháp Mô hình thông tin quản lý xây dựng và Ra mắt phần mềm Quản lý chất lượng công trình QLCL GXD 9.0