giaoduc24h.edu.vn
RIC HAIR – GIẢI PHÁP VÀNG CHO MÁI TÓC HƯ TỔN - Giáo Dục 24h
Hiện nay tình trạng mái tóc ngày càng rụng nhiều, bạc đi không phải chỉ gặp ở những người lớn tuổi, người già mà có rất nhiều đối tượng thậm chí chỉ vừa 20-25 mái tóc đã bắt đầu ‘lão hóa’.